top of page
Search
 • Writer's pictureChris

KFC-style devilled lamb nuggets

Updated: Feb 5, 2021


devilled lamb nuggets offal recipes

Offal ISN'T awful, and this recipe is an awesome starting point if you want to learn how to cook with it. Sweetbreads are from the neck and heart of a lamb, the thymus gland – it may sound a bit gross but they're cheap and taste stunning (and cost a fortune in London restaurants!). For me, when executed well, offal can taste better than the meat itself and these nuggets are so delicate, soft, creamy and not ‘lamby’ at all. The best way I can describe them is like a million-pound chicken nugget! I cooked these Keith Floyd-style in my town centre, but you can do it wherever. Give it a go!!


Ingredients


 • 2 x egg yolks

 • Salt

 • Mustard powder

 • Olive oil

 • Garlic

 • Mint leaves

 • Lemon juice

 • Lamb sweetbreads

 • Plain flour

 • Cayenne pepper

 • Groundnut oil


Method


 • Make a simple aioli by using two egg yolks, a pinch of salt and mustard powder. Slowly add medium olive oil before chopping up garlic and adding it to the mixture. Finish it off with some chopped mint leaves and lemon juice.

 • It's essential to soak the meat in boiling water and salt first. The membrane around the meat will come off easily.

 • For these nuggets, I'm making a devilled flour coating that packs a punch! I'm starting off with plain flour, plenty of cayenne pepper, mustard powder and salt before giving it a good mix. Then, I'm giving the sweetbreads a good coating and shaking them in the mixture.

 • Heat up some oil on the fire. I'm using groundnut oil as it has a high smoking point. In go the sweetbreads. Once they're in the frying pan leave the flour until it gets crispy-crispy. A minute on each side should do the job. Place the sweetbreads on kitchen paper to drain any excess oil before frying the remaining pieces.

 • Serve the nuggets with a pot of aioli and a good pinch of salt. Next-level sweetbreads with a kick!

Nuggets offal


Seriously, dydi offal DDIM yn awful, ac ma’r recipe yma’n ffordd dda o ddod i arfer ‘efo coginio fo! ‘Glands’ o wddw'r oen ydi’r rhain – mae o’n swnio’n afiach, ond mae nhw'n rhad ac mor flasus. Mae offal yn well na’r cig ei hun weithia’ - give it a go 'de!


Cynhwysion


 • 2 x felyn ŵy

 • Halen

 • Powdwr mwstard

 • Olew olewydd

 • Garlleg

 • Dail mint

 • Sudd lemwn

 • Lamb sweetbreads

 • Blawd plaen

 • Pupur cayenne

 • Olew groundnut


Dull

 • I gychwyn, gwnewch aioli syml trwy ddefnyddio dau felyn ŵy, pinsiad o halen a phowdwr mwstard. Yn araf, rhowch olew olewydd ‘medium’ i mewn cyn torri’r garlleg yn fras a’i ychwanegu i’r gymysgedd. Gorffen y cwbl efo dail mint a sudd lemwn.

 • Mae’n rili bwysig socian y cig mewn dŵr poeth a halen cyn dechra’. Neith y ‘membrane’ sydd o gwmpas nhw ddod ffwrdd heb drafferth.

 • Ar gyfer y nuggets yma, dw i am wneud blawd devilled efo cic go iawn! Cychwyn ‘efo blawd plaen a digon o bupur cayenne, powdwr mwstard a halen a’i gymysgu’n iawn. Unwaith mae o wedi ei gymysgu yn dda, dw i’n rhoi coating da i’r sweetbreads a rhoi ‘shake’ bach iddyn nhw.

 • Cynhesu bach o olew ar y tân - dw i’n defnyddio olew groundnut sydd efo smoking point uchel – yna ar y badell efo’r sweetbreads. Unwaith maen nhw ar, gadewch y blawd fynd yn crispi-crispi. Neith tua munud ar bob ochr y job. Rhowch y sweetbreads ar kitchen rolli draenio unrhyw olew dros ben cyn ffrio’r darnausy’n weddill.

 • Rhowch ar blât efo potyn o’r aioli a phinsiad o halen. Sweetbreads next-level efo cic bach!

Recent Posts

See All

Opmerkingen

Opmerkingen zijn niet geladen
Het lijkt erop dat er een technisch probleem is opgetreden. Probeer nogmaals verbinding te maken of de pagina te vernieuwen.
bottom of page